Стрес теста на БНБ от края на тази седмица показа, че има краен сценарий, според който лошите кредити в системата може да стигнат до 16.5% или три пъти повече от сегашното им равнище.

Общественото отношение към тази ситуация засега е спокойно и без признаци на паника, още повече, че правителствените икономисти побързаха да извадят наяве арсенала от лостове срещу срив в системата. Той включва чувствително увеличени провизии от страна на банките и трицифрено покритие на най-рисково раздадените кредити.

За да е картинката наистина пълна обаче остава сега някой да изчисли и каква е вероятността за сбъдване на този най-лош сценарий. Сметката ще е по-точна, когато приключат одитите по министерства и започне новият работен сезон от есента.

До тогава единственият измерител остават прогнозите на начетената аудитория на DarikFinance.bg, която през седмицата очерта в точни цифри перспективите пред лошите кредити.

Според мнозинството участници в края на годината забавените и невърнати в срок заеми ще достигне двуцифрен ръст. От отговорилите 113 души 42% споделят това мнение.

Към тях се добавят и гласовете на 19% от гласувалите, които държат пряко да обвържат тенденцията с кризата, която все повече се отразява на местната икономика.

20% от анкетираните смятат, че равнището на лошите кредити ще остане под 10%, а 12 на сто се колебаят в отговора си, тъй като намират, че ситуацията е в пряка зависимост от това колко бързо новият кабинет ще вземе антикризисни мерки.

Двуцифрен ръст ще има само за бизнескредитите заключават 5% от анкетираните.

И през тази седмица имаме нужда от вашето мнение, като въпросът този път е свързан с образованието. За пореден път то се компрометира, като в случая не бяха двойките и бисерите от приемната кампания на университетите. След полицейска акция в Университета за национално и световно стопанство бе уличен в организиране на система за подкупи известен преподавател, с което в медиите плъзнаха предимно негативни коментари за българското образование.

В същото време новият икономически екип в правителството обяви, че в усилията си да оптимизира харчовете в пълнене на дупката в бюджета, няма да ощетява образованието и то ще е единствената сфера, от която няма да се режат средства.

Помогнете им в усилието като посочите къде е последната крепост на образованието и кое си струва да бъде подпомагано. Ако не откриете своето мнение от изброените в Анкета, допишете го в опцията Коментирай под този текст.