Citigroup Inc. отново поднесе изненада за анализаторите с резултатите от дейността си за първото тримесечие на 2010 година.

Нетната печалба на компанията възлиза на $ 4.43 млрд., спрямо $ 7.58 млрд. загуба за последното тримесечие на 2009 година. Разпределено като печалба върху всяка акция, резултатът за инвеститорите е 14 цента на лот, разкрива оповестения днес отчет.

Условията за кредитиране се подобриха и приходите от инвестиционното банкиране са по-добри от очакваните, коментират специалистите.

Citigroup, която получи помощ от $ 45 млрд. през 2008 година, изплати $ 20 млрд. от средствата през декември. Оставащите $ 25 млрд. бяха конвертирани в 7.7 млрд. акции, които имат пазарна стойнст в размер на $ 35 млрд. Bloomberg