Балансовата стойност на активите на Централна кооперативна банка /ЦКБ/ достигна над 1.8 милиарда лева през 2009 г., което е ръст от 10% на годишна база, сочи отчетът на банката.

Финансовата институция отчита неодитирана печалба за миналата година в размер на 22.34 милиона лева, което е с 4% повече на годишна база.

ЦКБ отчита ръст на предоставените кредити и аванси на клиенти от 17% на годишна база до над 1.146 милиарда лева. За сравнение, в края на 2008 г. банката е отпуснала кредити и аванси на клиенти за 979.810 милиона лева.

В края на четвъртото тримесечие на 2009 г. привлечените средства от депозанти заемат над 95% от общите задължения на банката. Нарастването им на годишна база е с над 10 на сто.

Коефициентът на ликвидност на ЦКБ към 31-ви декември 2009 г. е бил 26.19%. Средногодишната му стойност а периода 31.12.2008 – 31.12.2009 г. е 25%.