Централна кооперативна банка АД ще е маркет мейкър за емисията акции, издадени от Холдинг Асенова Крепост АД, съобщиха от Българската фондова борса. Това ще стане от 27 октомври 2009 г.

Пазарът, на който е допусната емисията, е Неофициален пазар на акции. Максималният размер на отклонението в процент между цените на котировката купува и на котировката продава /спред/ е 15%. Минималната стойност на котировката в парично изражение към момента на въвеждането й e 500 лв.

Срокът на договора между емитента на финансовите инструменти и маркет-мейкъра е 1 година.