Интервю с председателя на управителния съвет на Българската асоциация на туристическите агенции Донка Соколова в предаването „Денят" на Дарик за загубите на туристическия бранш след двете големи аварии, които в края на миналата седмица оставиха доста от черноморските ни курорти без ток.

Знам, че е твърде рано да се говори за размера на загубите. Хотелиерите също твърдят, че е трудно те да бъдат изчислени, но хипотетично според вас какъв ще е размерът им?

Бих искала да бъде хипотетично, но то е факт за съжаление.

Добре, какъв е фактът?


Знаете ли, действително никой не може да каже. Тепърва започнаха да идват от нашите партньори исканията. Тепърва започнаха, самите туристи се "събудиха", така да се каже, за да почнат да си търсят правата. Защото този дълъг период, в който нямаше ток на Слънчев бряг, и не само на Слънчев бряг, и околностите, искам да ви кажа, че той беше толкова шокиращ, че хората не можаха отначало да реагират. Значи, това, от една страна, ние искахме да предявим регресивен иск, обаче по закон не можем да го направим. От друга страна, това не е форсмажор, не се счита за форсмажор, но третата страна, това е част от качеството на предоставените услуги. И затова на този казус се спират нашите западни партньори.

Какви са исканията, които казвате, че пристигат при вас? Какво пише в тях, как се обяснява ситуацията?

Значи, няма какво да се описва, просто заради това, че е нямало повече от 2 часа ток, повече от 2 часа. Искам да ви кажа, даже съжалявам, не можах да получа таблицата, защото аз съм в София, а не можах да получа - има таблица, по която те вече ще ни фактурират дадените си загуби от клиентите. Има таблица, по която се смята, колкото, и трябва да ви кажа, че понякога процентите са толкова високи, че те дори не покриват разходите, които туристите са дали на място, за да дойдат...

Става дума за туристи, които са си прекратили мигновено почивката и са напуснали хотелите, без да си платят?

Не, става въпрос за туристи, които не са си прекратили. Аз не говоря въобще за тези, които са прекратили. Там санкциите са много високи. А да не говоря за българските ни клиенти, които пък имаха по-бързата реакция и напускаха хотелите, там още не се знаят какви ще бъдат щетите, защото тук няма установена таблица и установен ред. Това ще бъде сигурно на договорка - колко даваш, колко вземаш, ще дадеш ли това, ще дадеш ли онова. На Запад това е много строго регламентирано.

Именно, говорихме за компенсациите. Ясно е, че според Търговския закон и Закона за туризма няма как да бъдат компенсирани туристите. Това не зависи нито от хотелиерите, нито от туроператорите. Това не е ли пропуск в законодателсвото?

Така е. Аз считам, че това е пропуск. Вие знаете, че ние правим нов закон. Искам да кажа, всъщност нашето министерство, но ние сме включени в тази комисия, която ще изработва новия закон. Всичко това е...

И там какво трябва да бъде записано?

...например една застраховка професионална отговорност, която ние сме длъжни да плащаме. Тя не поема, като цяло не поема нищо друго, освен ако фирмата изпадне във фалит, и обезщетява туристите, които се намират в точка В, за да се приберат в точка А.

Как най-простичко трябва да бъде регламентиран въпросът с обезщетенията при подобни ситуации?

Ами, то простичко няма, защото това е доста сложна схема и ще имаме доста сериозни дебати между нашите хотелиери, туроператори и транспортьори. Така че аз не мога да кажа точно как, има си специалисти. Но трябва задължително да залегне в закона. Което е обаче много необичайно, защото това може да се случи навсякъде по света. Въпросът е, че тук, слава богу, реакцията сравнително бързо, беше реакцията на Министерството на икономиката, така нареченото, нашето министерство, беше сравнително бърза. Но ви казвам, безумие е да няма паралелна мрежа и да се оставят в една такава ситуация да изпаднем, в която толкова дълго време да няма ток.

Дайте някакъв аналогичен пример с чужд курорт. Със сигурност сте чували и за други места, хайде, да кажем, някъде около нас, ако знаете - Гърция, Турция, какво се случва при подобни...

Не, случва се. Може да се случи. Аз точно не знам, но...

И какво става след това?

...но не повече от два часа. Просто, казвам ви, че... именно това е изграждането на тази мрежа. Аз не съм специалист и не разбирам, но би трябвало да има някакъв резервен паралелен вариант или паралелна мрежа, която би могла да обезпечи, ако аварията е точно толкова, каквато беше тази. Искам да ви кажа, че ако не беше действително твърдата реакция на Министерството на икономиката, и до днес нямаше да има ток. Защото до 3-4 дена се говореше за оправяне на повредата. Имаме обаче анулации. Тръгване на туристи имаме, обаче имаме и анулации, което е още по-страшното.

Какво се случи с имиджа на курортите ни, пак се появиха екзотични заглавия?

Ами, какво да ви кажа, вече много банално стана, но това тежко лято, в тази тежка криза, всичко, офертите бяха почти, и на всички офертите се въртят почти в последната минута. Изключително много сили полагаме, за да запълним поетите от нас ангажименти за контингенти и всичко. Много трудно лято. Но, както се казва, господ този път не е българин.

Казахте, че вследствие на тази авария има и анулирани резервации. За какъв брой говорим?

Имаме анулирани, които не са... Може ли два дена след това да знаем?

На български туристи, на чуждестранни туристи?


Да, на чуждестранни туристи.

Откъде? От кои държави?

От Скандинавия.

Скандинавските държави.

Да.

Вие казахте, че единствено благодарение на бързата намеса на държавата тази авария е била отстранена за по-кратък срок от време. В този смисъл не лъсва ли сега след този случай сериозният пропуск на хотелиерите и даже на цели курорти, които не са си осигурили резервно захранване, агрегати? Това е може би някаква инвестиция, която трябва да се помисли върху нея и да бъде направена, за да не се случва нещо подобно.

Аз не бих искала да коментирам това, може би това законово трябва да се уреди, че над еди-колко си стаи или легла би трябвало да има агрегат или паралелно захранване. Някои от хотелите, които готвят на газ, нямаха проблеми и можаха да нахранят хората с топла храна. Но някои, които бяха изцяло преминали на ток, раздаваха сандвичи. Представяте ли си, ол инклузив, си раздаваме сандвичи.

Сандвичи и пици, да.

Беше страшно, но смятам, че това законово трябва да се реши.

Аз пак ще ви върна именно на този закон, защото ви попитах преди малко за това как трябва да бъде разписано в него. Вие, така, хайде да не казвам, се измъкнахте от въпроса, но казахте, че има други хора, които би трябвало да мислят. Вие сте специалист, вие сте председател на Българската асоциация на туристическите агенции и от вас трябва да дойде едно разумно предложение какво да пише в този закон. Моля ви, кажете го.

Значи, аз ви казвам, че, не съм се измъквала, най-малко аз мога да се измъквам и не ми е маниер, но трябва да ви кажа, че би трябвало това да бъде вързано със застраховка.

Как, обяснете механизма.

Ами, ето например хотелите имат собствени застраховки. Всеки хотел, ние не можем да подписваме договор, ако хотелът не е застрахован. Против най-различни там, пожари, да не дава господ, наводнения и т.н., ако падне полилеят върху главата на туриста и всичко това. Те са задължителни тези застраховки. Би трябвало това да влезе в рамките на застраховката например, един от начините, които са задължителни по закон. При нас обаче, туроператорите, също би могло да влезе в разширена форма на тази застраховка професионална отговорност, която те задължава да даваш качествен продукт. А това да липсва ток, даже и по вина на трето лице, това е част от качеството на даден продукт.

Припомнете на какъв етап е работата по промените в този закон и за които сега говорим, че е наложително да се случат може би възможно най-скоро.

Не, промени няма да има, защото този закон, действащият в момента, има 17 поправки. Достатъчно. Сега правим чисто нов закон.

Добре, чисто нов закон. На какъв етап е работата по него?

Доколкото ми е информацията, ами, законът до края на септември трябва да влезе в Министерския съвет. Чисто нов закон.

И предполагам, че вие ще съдействате за това в него да влязат...

Абсолютно.

...именно тези текстове, за които сега си говорихме.

Абсолютно, абсолютно.

Между другото в каква степен вярвате във версията за саботаж? Появи се такава версия, че случилото се в края на миналата седмица е саботаж.


Много тежко обвинение. Много тежко обвинение. Но не е изключено. Вижте какво, борбата, оттук нататък борбата за пазари става жестока, безкомпромисна. Тя излиза понякога извън рамките на нормалното и на нормалните отношения. Така че, след като се появяват черни пиар статии в чужди вестници, неистини за наши курорти, и те се плащат от някого, защото има такива случаи в Русия, има такива случаи, излезли в Русия, против България, платени от други държави. Така че защо, може и това да се допусне.

А вярно ли е, че преди няколко години е имало отново подобна авария, може би не с такива мащаби...


Имаше, но много за кратко беше. Тя беше за няколко часа, няколко, мисля, че три или четири часа беше. И аз тогава бях на Слънчев бряг.

Какъв процент от курортите засегна? Отново същата...


Пак Слънчев бряг.

Аналогична ситуация. И сега, две години по-късно, пак ни се случва същото.

Е, не знам дали това беше, защото...

Или колко там години по-късно, не си спомням и аз...

...доколкото разбрах, ние не разбрахме, доколкото разбрах, това е наслагване, са се наслагали няколко аварии, да се каже, една след друга - две или три. Нали, първо този фабричен дефект, след това Ахелой, тази, аз не ги знам, станции ли, как се наричат...и след това някакви си пък други, пък М-Тел, пък тръгнали някакви кабели да крадат, нещо такова. Наслагване на няколко аварии една след друга, това беше обяснението.

Ами, може би, както непрекъснато искат към вас да повишавате качеството на услугите, ще трябва и вие да искате насреща инфраструктура.

Ами, трябва да ви кажа, че много бързо ние успяхме да се чуем поне и бяхме решили действително да направим един регресивен иск към НЕК, но се оказа, че законът не ни го позволява. Защото загубите са, особено на хотелиерите, можете да си представите, те хвърлиха продукция може би за цяла седмица.

Кажете някаква цифра все пак, макар и наистина хипотетична.


Никой не може да ви каже до този момент цифра. Не бих искала да говоря неща, които...

Стотици, милиони?

Милиони са. Че са милиони, са милиони.

Това е ясно. Въпросът е десетки, стотици и къде нагоре...

Не мога, не мога да коментирам това в момента действително. Съжалявам.

Иначе да ни кажете как върви туристическият сезон към днешна дата.

Ами, ние много трудно, искахме да го изкараме поне да бъде на нивото на миналогодишния...

Сега ще ви е още по-трудно.

Не, труден, вижте какво, не, трудностите идват действително от кризата, колкото и банално да звучи това, от една страна, защото, въпреки че някои от нашите пазари, страните от нашите пазари излизат от кризата, хората са още много, много предпазливи, от една страна. От друга страна, другото радостно, което пък и за този сезон се случва, е, че много пък български наши клиенти предпочетоха да останат в България. Това е една тенденция, която се запази в последните години, което е много добре, стига ние да можем да успеем да ги задържим и да ги убедим, че нашият продукт е по-добър от съседните страни например.

Къде предпочитат да ходят българите?

Ами, те са традиционно, около 30 процента от пътуващите особено, така, 30 процента от пътуващите остават в региона. И това е нормално. Менят се на години, то е като мода - един път е повече Гърция, друг път е повече Турция. Но ви казах, тенденцията, която изключително нас ни радва, въпреки че би трябвало да има държавна политика, за да мотивира българите да останат в България с цел да подпомогнат бюджета в тази тежка ситуация, въпреки всичко това е една тенденция, която се забелязва в последните години и което е много радостно.

А тук кои са предпочитаните курорти?


Тази година са много, така, много атрактивни оферти се появиха. Особено "Албена" излезе с доста атрактивни оферти, така, се търси като една доста добра дестинация. Златни пясъци, "Дружба", пардон, "Константин и Елена", южното ни Черноморие и дори Слънчев бряг.

И последно, да кажем коя е най-масовата чуждестранна група туристи тази година, това лято по морето ни, пак ли са германците?

Ами, пак са германците. Имаме намалена... Германия винаги е била пазар номер едно за България по простата причина, че германците пътуват по два пъти и половина на година и са традиционно пазар номер едно за България.

Германски пенсионери или имаме вече и, така, представители на по-младите?

Не, не, не. Значи, те са съвсем различни...

Защото е останало едно впечатление у българите, че предимно германски пенсионери има по нашето Черноморие.

Не, не е така. Напротив, по курортите са разпределени, например Слънчев бряг е повече за млади хора, за хора по-млади, семейства с деца, поради простата причина, че плажът там е по-добър за тях. Водата става постепенно дълбока...

И по друга една причина - много заведения с евтин алкохол. Вероятно и това при тях е немаловажен аспект.

Може би. Не, не говоря за скандинавските пазари, аз говоря по принцип за пазарите. Златни пясъци е малко по-друг продукт. "Албена" много от нашите клиенти си го харесват, защото си е запазил този облик.

Облика.

Така че... Друга е, много е голяма темата, да не я започваме, за презастрояването и ужасите от бетоните. Но искам само да ви кажа, че една Марбея например на Испания, тя е точно толкова застроена, колкото Слънчев бряг, а пък е и най-скъпият курорт на Испания.