За намаляване на някои данъци и осигуровки се обявиха от Института за пазарна икономика. В Деня на свобода от правителството, в който условно спираме да работим за държавата и започваме да работим за себе си, икономистът Десислава Николова призова пред Дарик за намалаване на данъка за едноличните търговци от 15 на 10 %, за отпадане на данъка върху дивидентите и намаляване на осигуровките.

 

Въпреки че правителството се хвали, че България е държавата с най-ниски данъци в Европейския съюз, Николова е категорична, че данъчното бреме може да се намали допълнително.

 

Например – данъкът за едноличните търговци, който в момента е 15 на сто, а не 10 на сто, както за обикновените граждани, които ежегодно внасят данък върху доходите на физическите лица. За разлика от големите компании, едноличните търговци имат по-малко възможности за счетоводни трикове за условно намаляване на печалбата си.

 

Ако се предприеме такава стъпка, тя ще е в полза на малките и средни предприятия, които са гръбнакът на икономиката. Именно те пострадаха и най-много от кризата, бяха принудени да освободят много работна ръка. Със сигурност намаляването на данъчната тежест би ги стимулирала и за излизане на светло.

 

Друга реална възможност за подкрепа на бизнеса е да се намали или премахне данъкът върху дивидентите и върху реинвастираната печалба. По този начин в големите предприятия ще останат повече свежи пари, които да бъдат вляти в икономиката и съответно да доведат до така желания стабилен икономически растеж и то не само заради експортните отрасли, но и заради вътрешни сектори.

 

Хората и фирмите сигурност ще ги инвестират този ресурс по-добре от държавата. "Тя не е добър стопанин”, категорична е Десислава Николова.

По думите й може да се помисли и за намаляване на осигурителното бреме.

Институтът за пазарна икономика отдавна защитава тезата, че пенсионното осигуряване все повече трябва да преминава към втория и третия стълб на системата, а не основната тежест да пада върху първия – т.е. осигуровките за пенсия, събирани от държавата. Според икономистите от ИПИ всеки сам трябва да решава колко пари да заделя за старините си.