След като снощи на медийния фестивал в курорта "Албена" DarikFinance.bg грабна голямата награда в категория "бизнес", днес от Асоциацията на българските инвеститори обявиха, че номинират за годишните си награди медията за най-пълно и правдиво отразяване на събитията от капиталовия ни пазар. Другият критерий, освен отделянето на голямо внимание на фондовия пазар, е професионализмът и компетентността, с които се отразява пазара, каза Стою Недин, председател на Асоциацията. 

Асоциацията предстои да обяви за 6-ти път наградените и в конкурса "Дружество с най-добро корпоративно управление". Двете церемонии ще бъдат на 11 юни.

Целта на конкурса е да стимулира българските публични дружества и борсовата търговия като цяло и да се отличат добрите корпоративни практики на родния капиталов пазар, съобщи Стою Недин. Изборът на дружество с най-добро корпоративно управление за 2007 г. ще се извърши въз основа на карта за оценка с критерии, основани на Кодекса за корпоративно управление. Ще има номинации и в шест допълнителни категории: финансова институция на капиталовия пазар с най-добро корпоративно управление, дружество със специална инвестиционна цел с най-добро корпоративно управление, най-добро публично предлагане на БФБ, екип "Млади надежди", медия, най-пълно и правдиво отразяваща събитията на капиталовия пазар и в категорията за принос към развитието на капиталовия пазар у нас.

Журито е 13-членно, като седем души са членове на Управителния съвет на Асоциацията, а останалите са извън УС.  

Ниските цени на Българската фондова борса в момента се дължат както на световната криза, така и на изчакване от страна на купувачите накъде ще тръгне пазарът на ценни книжа, коментира Стою Недин. Чуждите инвеститори на БФБ са около 25 % и според него световната криза не може да окаже основно влияние на капиталовия пазар у нас.