Според данните на Министерството на финансите приходите по консолидираната фискална програма към края на месец май са в размер на 11.044 млрд. лв.

За периода от началото на годината разходите по консолидирания бюджет са 10.487 млрд. лв.

Така към края на май положителното бюджетно салдо по програмата е за 555.4 млн. лв.

За април приходите по консолидираната програма бяха за 9.101 млрд.лв., а разходите за 8.425 млрд. лв. Салдото по консолидираната програма към края на април пък бе 675.5 млн. лв.

Така от данните на Министерството на финансите е видно, че за един месец салдото се понижава със 120.1 млн. лв., което се явява и дефицит за петия месец на 2009 г.