Според последните данни на Евростат, дефицитът по текущата сметка на Европейския съюз за второто тримесечие на годината е в размер на 49.2 млрд. евро спрямо 76.3 млрд. евро за същия период на 2008 г. Първоначалните прогнози на статистическата служба за второто тримесечие на 2009 г. бяха за дефицит от 55.1 млрд. евро.

През първото тримесечие на 2009 г. Евростат съобщи за дефицит по текущата сметка на ЕС27 от 54.6 млрд. евро.

За второто тримесечие текущата сметка на ЕС е положителна с Швейцария, Хонг Конг, Канада, Бразилия и Индия, а дефицит има спрямо Китай, Япония, Русия и Съединените щати.

Пак според данните на Евростат, през второто тримесечие на 2009 г. ЕС27 има преки инвестиции в чужбина за 75.5 млрд. евро в сравнение с 57.1 млрд. евро за същия период на 2008 г.

Преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз пък са скочили до 85 млрд. евро за второто тримесечие на 2009 г. спрямо 43 млрд. за същото тримесечие на 2008 г.