Според коригираните данни на Евростат за третото тримесечие на 2009 г., Европейският съюз записва дефицит по текущата сметка на платежния баланс от 27.7 млрд. евро, при дефицит от 49 млрд. евро за второто тримесечие. През третото тримесечие на 2008 г. дефицитът по текущата сметка бе 73.5 млрд. евро припомня статистическата служба.

През третото тримесечие на 2009 г. ЕС записва излишък по текущата сметка със САЩ (12.5 млрд. евро), Швейцария (6 млрд. евро), Канада (2.4 млрд. евро), Хонконг (2.1 млрд. евро), Бразилия (1.6 млрд. евро) и Индия (1.1 млрд.евро) и дефицит с Китай (-29.3 млрд. евро), Русия (-8.4 млрд. евро) и Япония (-8 млрд. евро).