Централният депозитар вписа увеличението на капитала на Трейс Груп Холд Ад, който след провеждането на IPO на 26 октомври, бе увеличен от 2 млн. лв. на 2.2 млн. лв. Това става ясно от месечния бюлетин на Централен депозитар.

Българска фондова борса и Комисията за финансов надзор още не са регистрирали емисията на дружеството, още не е определена и датата, от която ще започне вторичната търговия с книжата на компанията.

При IPO-то инвеститорите записаха 200 000 нови акции с номинална стойност 1 лев. Емисионната стойност е 110,50 лева за брой.