Девет американски банки бяха затворени в петък от Федералната корпорация за застраховане на влоговете /FDIC/. Общият брой на закритите от властите банки станаха сто и петнадесет.

Затворените девет бенки са имали общо активи за 19.4 млрд. долара и депозитна база от 15.4 млрд. долара към 30 септември.

Депозитите и основната част от активите на тези банки ще поеме  US Bank в Минеаполис. По прогнози на специалисти до края на годината броят на закритите банки ще нарасне още повече. Reuters