100 млн. лева допълнително да бъдат заложени в бюджета за следващата година на ДФ Земеделие за рефинансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони. За това ще преговарят от ръководството на фонда с Министерството на финансите. Идеята е парите да бъдат предоставени директно на банките, за да се облекчат бенефициентите при кандидатстване за получаване на кредити, обясни зам.-изпълнителният директор на фонда Светослав Симеонов на семинар на Министерството на земеделието.

Това е междинна мярка, докато се създаде Гаранционен фонд за получаване на ниско лихвени кредити, обясни още Симеонов. По думите все по-често бенефициентите по мярка 121 на ПРСР - Модернизиране на земеделски стопанства се отказват от част от заявената инвестиция. Притиснати от финансовата криза земеделските стопани срещат големи трудности при осигуряване на средства за дофинансиране на дейностите по мярката. Тенденцията е между 20-30 бенефициенти да се отказват седмично, коментира Светослав Симеонов.

Той припомни, че в направлението за закупуване на земеделска техника финансовият ресурс е надхвърлен с над 60 млн. лв. и приема на документи е преустановен.