имана Ранкова е избрана за член на Управителния съвет на Българска банка за развитие /ББР/. Тя заема мястото на Димитър Тадаръков. Останалите членове на УС на банката са изпълнителните директори Димитър Димитров, Ангел Геков и Сашо Чакалски.

Димана Ранкова е бивш заместник-председател на Комисията по финансов надзор. В продължение на 6 години – от 2003 до 2009 г., тя ръководи управление "Надзор на инвестиционната дейност". Преди това работи и в Държавната комисия по ценни книжа от създаване й през 1996 г.

Ранкова участва в създаването на редица закони и нормативни документи, свързани с капиталовия пазар у нас – Закон за публичното предлагане на ценни книжа, Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, Закон за мерките срещу пазарните манипулации, Закон за пазарите на финансови инструменти, Закон за комисията по финансов надзор и др. Автор е на над 100 публикации в специализирани издания, напомнят от ББР.