Длъжността "Директор за връзки с инвеститорите" получи по-висок статут в Националния класификатор на професиите.

Със заповезд на министъра на труда и социалната политика, Тотю Младенов  от 30 декември 2009 г. длъжността е на поставена в клас 1, група 1211 в Националния класификатор, където е включена и нова длъжност „Корпоративен секретар”, а позицията „Експерт по връзки с инвеститорите” намира своето място в клас 2.
 
Промяната е резултат на усилия на Българската асоциация по връзки с инвеститорите, Министерството на труда и социалната политика и Национален статистически институт.

Съществуването на професионални стандарти е практика в редица страни и се подкрепя от международните професионални организации. Такива стандарти служат и като цели на основната и допълнителна квалификация на професионалистите в съответната област.