Последната за годината сесия на Българска фондова борса ще се проведе днес. Очаква се след края на търговията да бъде оповестена информация за годишните показатели, в това число броя на сделките за последния месец, достигнатите обороти в следствие на покупко-продажби и размер на пазарната капитализация за 2007 година.

Според данните на Комисията за финансов надзор към 19 декември пазарната капитализация на БФБ е 51.04% от Брутния вътрешен продукт на страната, който е в размер на 54 864 млрд. лв. За сравнение, през 2006 година пазарната капитализация на Борсата бе 31.20% от БВП.

От 14.30 часа БФБ ще награди инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през годината.

Също за днес са насрочени общи събрания на акционерите в Унипак АД, Улпина АДСИЦ и Месокомбинат Смолян АД-Пловдив.

Дружеството от Павликени подготвя сплит на акциите си в съотношение 10:1, като ще се запази досегашния размер на капитала, който е 1.136 млн. лв.

Акционерното дружество със специална инвестиционна цел Улпина ще гласува за придобиване на собственост върху интернет адресите ulpina.com за цена 15 000 долара на САЩ; ulpina.net за цена 2 000 долара на САЩ; ulpina.org за цена 2 000 долара на САЩ, както и придобиване на не изключителното право за ползване на две регистрирани европейски търговски марки - словната марка "Улпина" и фигуративна марка с референция "Улпина Даймънд" за цена 2 000 английски паунда.

В дневния ред на общото събрание на Месокомбинат Смолян АД е вписано приемане на годишен финансов отчет и промени в името на дружеството.