Днес / 26 февруари / на борсата започва търговията с правата на Алфа Ууд България АД и Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ от увеличенията на двете компании.

От 206 870 лв. на 620 610 лв. планира да увеличи капитала си Алфа Ууд България АД. Това ще стане чрез издаването на 206 870 права. Съотношението между издадените права и новите акции е 1 към 2. Емисионната стойност на книжата от увеличението е 30 лв. Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 297 120 нови акции. Увеличението на капитала ще се обслужва от Обединена Българска Банка, където е открита и набирателната сметка. Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 297 120 нови акции. Присвоеният борсов код на правата е R1TICHA.

Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ ще увеличава капитала си от 650 хил. лв. на 975 хил. лв., чрез издаването на 650 хил. права. Всяко право дава възможност на инвеститорите да запишат по 0.5 акции с емисионна стойност 3.20 лв. за брой. То ще се реализира чрез инвестиционнияпосредникСофия Интернешънъл Секюритиз АД, като за записването на една акция от новата емисия ще бъдат необходими 2 права. Увеличението ще се счита за неуспешно, ако бъдат записани по-малко от 260 хил. акции.