24 станаха дружествата, които стъпиха на българския фондов пазар от началото на годината до сега. 7 от тях са акционерни дружества със специална инвестиционна цел, 10 са облигационните емисии, 10 са и договорните фондове, които се предлагат през борсата. Камбанката на БФБ тази сутрин удари Нина Данчева, член на Съвета на директорите на Слънчо АД. Дружеството от Свищов е производител на детски и диетични храни.

Какъв е вашият мотив да станете публично дружество?

Идеята на мажоритарния собственик бе да се предложи на пазара част от капитала на дружеството. Когато обаче решихме да станем публично дружество, ситуацията на пазара се промени. Така че, предполагам, на един по-късен етап мажоритарният собствени ще предложи част от своите акции, за да се формира free float от 20-30%. Същевременно има решение за увеличение на капитала до 2 млн. лв., но това няма да се случи през тази година, най вероятно през 2009 година.

Какви са финансовите показатели за първото тримесечие?

За първото тримесечие на годината размерът на приходите от продажби е 96 хил. лв., което сравнено със същия период на миналата година представлява лек спад. Това се обяснява с конюнктурата на пазара, а също и с фактът, че в началото на година предприятието не работи на пълния си капацитет. Очакванията за 2008 година са 15-20% ръст на продажбите, а печалбата зависи до голяма степен от цената на пшеницата, овеса, сухото мляко.

Предвиждате ли собствено производство на суровини?

Правили сме такива проучвания. Това също бе една от идеите за евентуална инвестиция, но тъй като сухото мляко, специално за детски храни, трябва да отговаря на доста показатели, да бъде произведено в достатъчно добра среда, изисква наистина големи инвестиции. Надяваме се, че след време ще бъдем способни да направим и това.

Каква е инвестиционната ви програма за тази година?

Детските храни са основният продукт на дружеството. Стараем се да разнообразим асортимента. Придържаме се към нормите за производство, на които трябва да отговаряме, тъй като при детските храни изискванията са изключително специфични.

Инвестиционната ни програма за тази година е за около 900 хил. лв., но може би тя няма да се изпълни с оглед на това, че няма да има в близките месеци предлагане на акции от мажоритарният собственик. Това ще се случи до 3-4 месеца, но зависи и как пазарът ще оцени акциите. Средствата ще се реинвестират за подобряване на производствената база, имаме идея да се направят нови продукти, нови детски храни в бурканчета за еднократна консумация.

Другото са машини, пакетажни инсталации, за овесени ядки. Ще се постараем да подобрим и визията на опаковките на нашите продукти.

На пазара постоянно навлизат нови продукти, най-вече чуждестранни чуждестранни. Разчитаме на това, че Слънчо е с традиция у нас, почти във всяко семейство този продукт е присъствал, и се надяваме майките да продължат да имат такова доверие в нашите храни.

Освен на българският, на кои пазари още залагате?

Тъй като Свищов е доста близо до Румъния, се надяваме в близко бъдеще да стъпим и на пазара там. През месец ноември миналата година участвахме в едно изложение, на което се радвахме на доста добър интерес към продуктите ни.

Каква конкуренция имате у нас?

Специално при детските храни ние сме единствения производител на инстантните каши. Доста силна конкуренция имаме от чуждите производители. При другите продукти, като пшенични пръчици, конкуренция също не липсва, а ситуацията е подобна и при овесените ядки.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.

** Използвани са и въпроси на други медии.