Гърция вероятно ще фалира в рамките на следващите три години, тъй като мерките за икономии в бюджета не са достатъчни, за да облекчат дълговата тежест в страната. Това е мнението на Мохамед Ел-Ериан, главен изпълнителен директор на най-големия фонд за инвестиции в облигации в света Pimco.


Алтернативата на фалита не обещава икономически растеж и създаване на работни места – счита финансистът. А фалитът може да бъде осъществен чрез реструктуриране и поставяне на нови цени и без да се прехвърля финансова зараза върху съседните държави. Той ще е позитивен фактор за гръцката икономика, тъй като ще й позволи да запази конкурентността си.


Никога не съм виждал компенсиране на 11% от БВП – отбелязва Ел – Ериан и отчита, че дългът на Гърция след изтичане на тригодишната спасителна програма на ЕС и МВФ най-вероятно ще е по-висок от настоящия. В момента цената на дълга, отпускан за Гърция, е 9.42% лихва по 10 годишни облигации, като спредът спрямо германските ценни книжа е 6.88%.