Потребителското доверие в Германия продължава да се покачва, което е още един знак, че най-голямата икономика на Европа се възстановява на широка база – така Файненшъл Таймс коментира новите данни на GfK.

Нюрнбергската компания за пазарни изследвания изчислява месечен индекс на потребителския климат в Германия. През август са постигнати най-добрите резултати от миналия октомври насам. Прогнозите са за още по-позитивен септември.

Според GfK, населението просто не вярва, че възстановяването на германската икономика е временно явление. Наистина, баловият показател от 4 пункта през август е далеч от високите значения, отчитани на върха на икономическия цикъл през 2006 г. Но промяната в нагласите на потребителите се възприема като фундаментална.

Износът на промишлена продукция, който стимулира икономическия ръст, сега оказва благотворно влияние и на потребителския сектор, коментират икономистите. Това би могло евентуално да означава и засилване на германския внос – тоест глътка въздух и за останалите европейски икономики, България в това число.

В Германия безработицата се понижава, след като ръстът на поръчките в експортно ориентираните предприятия стимулира наемането на допълнителен персонал. Също и заплатите нарастват. В резултат е възможно германците да намалят нормата на спестяване и така да зарадват производителите и търговците. FT