За пореден месец депозитите стремително намаляват доходността. Лихвите, които предлагат банките за спестяванията ни намаляват също толкова стремително, колкото растяха в началото на кризата. В сравнение с началото на кризата лихвите по депозити сега са с поне 2, а дори и повече процентни пункта в някои случаи по-ниски.

Не такава е тенденцията при кредитите – потребителски и ипотечни. Въпреки, че те също поевтиняват, темповете, с които се реализира това са значително по-ниски. Независимо, че процесите текат по-плавно и по-предпазливо, посоката е ясно очертана. При благоприятни пазарни условия съществува известен потенциал тенденцията да се усили, но това ще стане видимо вече в началото на лятото. Надяваме се тогава да станем свидетели на нова вълна на понижения на лихви и такси по заемите

Срочни депозити

Съвсем не на шега в първия ден на месец април банките показаха висока активност по отношение на промени по срочни депозити. Това се дължеше главно на факта, че 31 март 2010 г. се оказа дата, на която изтичат голям брой промоционални кампании по тези продукти. И този път банките не обърнаха посоката на движение, като отново станахме свидетели на понижаване на предлаганите от тях годишни лихви по депозити.

След тези понижения средната годишна лихва по шестмесечен депозит в BGN стана 4.73% и 4.59% в EUR. Така според новите лихвени условия на банките влагайки 10 000 BGN за срок от 6 месеца при зададената средна лихва за пазара бихме могли да получим лихви от 236.25 BGN. В същото време при депозит в размер на 5000 EUR при средна лихва за пазара бихме получили 114.72 EUR. Посочените лихви са средни стойности за съответния срок и могат да се срещнат както по-неизгодни, така и по-добри предложения.

Потребителски кредити

За жалост месец април се оказа вторият пореден месец, през който не се случи нищо, което да промени пазара по отношение на потребителските заеми. Динамиката беше ниска и това е видно от поведението на банките.

Жилищни и ипотечни кредити

Макар и само 4 на брой банките показаха определена активност в сегмента на жилищното финансиране. Новостите, които те предложиха на своите бъдещи и настоящи клиенти бяха в унисон на очерталата се вече тенденция на подобрение на условията по заемите.

Застраховка „Гражданска отговорност”

На 1 април 2010 г. Бул Инс промени Тарифата по задължителната застраховка, като чрез тези промени цената на застраховката се повиши. Повишението засегна преди всичко МПС с регистрация „С” или „СА”, за които годишната премия се повиши с около 25 лв. За останалите градове завишението беше с около 20 лв.

Няколко дни по-късно влезе в сила нова Тарифа по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на Дженерали. Промените се изразяват в това, че за физически лица в група над 29 години, 3-ти регион, притежаващи леки автомобили до 1600 куб. см. базовата премия беше увеличена от 128 лв. на 142 лв. Останалите условия по Тарифата се запазиха.

www.moitepari.bg