Райнер Райс е директор в дирекция „Развитие кешов пазар” на Франкфуртската фондова борса / Deutsche Börse /. Това е институцията, която предложи своята платформа XETRA на българския пазар на ценни книжа, а по силата на двустранна договореност системата трябва да заработи у нас до 6 месеца. Все още много от условията по контракта остават неизвестни за публиката. В същото време обратното броене до извеждането от експлоатация на RTS, досегашната платформа, ползвана от  Българска фондова борса, започна. От малкото казано по темата до този момент става ясно, че новата платформа ще бъде пригодена за местните условия, а в лицето на Дойче бьорзе БФБ вижда стратегически партньор. Вижданията на немската страна за предстоящото интегриране на модерната платформа XETRA у нас DarikFinance.bg потърси от Райнер Райс. Той предлага и прогнозите си за очакваните последствия от отварянето на пазара ни към инвеститорите от цял свят.

Чрез XETRA се търгува на множество пазари. Как беше интегрирана платформата там и имаше ли някакви трудности докато системата заработи на пълните си обороти?

Близо 260 европейски банки и финансово-брокерски къщи използват системата Xetra® (Exchange Electronic Trading). Поръчките купува и продава, подавани от лицензираните брокери от целия свят, се третират наравно от централния компютър и се изпълняват автоматично, при съвпадение на офертите за брой акции и търсена цена. Xetra се ползва от Виенската борса, Ирландската борса, European Energy Exchange (EEX), предстои да се въведе и в Шанхайската борса. Ние имаме дълга и успешна практика в интегрирането на търговски платформи.

Анализирали ли сте състоянието на Българската фондова борса преди да направите своята оферта към нея и какви са вашите налюдения-има ли несъвършенствата, които трябва да бъдат изгладени?

Организацията на Българска фондова борса, правилата и регулациите остават в компетентностите на ръководството й. Нашата работна група, която се състоеше от експерти от двете институции, проучи кой търговски модел пасва най-добре на нуждите на българския пазар. Например, по отношение на ликвидността и типа инструменти и използването на функционалностите, които предлага XETRA.


Как виждате участието на чуждестранните инвеститори, които ще могат да се включат в българската търговия след въвеждането на XETRA?

Ние сме уверени в развитието на българския фондов пазар и ще го подкрепяме. Разбира се, въвеждането на платформата ще увеличи значително достъпът до българския капиталов пазар за инвеститорите от цял свят. Конкретното бизнес развитие по отношение на внедряване на различните инструменти, разбира се, остава в правомощията на Българската фондова борса.

Нужно ли е да се удължават търговските сесии и с колко?


Часовете за търговия са част от правилата и регулациите на съответните борси. В този смисъл това е решение на Българската фондова борса и нейните членове. Дойче бьорзе ще внедри това решение, защото XETRA може да бъде гъвкава по отношение на часовете за търговия.

Каква е вашата препоръка, за да няма дискриминирани инвеститори от други часови зони, които искат да търгуват на БФБ?


Мрежата на XETRA покрива 16 европейски държави. От декември имаме точка за достъп от Дубай и продължаваме да се разрастваме. Платформата има най-широкото разпространение от всички други търговски системи в Европа и дава голяма гъвкавост на борсите за дистанционна връзка с инвеститорите.


В някои страни това удължаване на времето за сесиите не е било посрещано много добре. Защо?

Ние определяме часовете за търговия във Франкфуртската фондова борса след консултация с участниците на нашия пазар. Доколкото промените в часовете са били винаги спорна тема, пак ще кажа, че това е решение, което ще вземе пазарната структура, не търговската система.

Бихте ли описал поръчките от типа „айсберг” , защото те са съвсем нови за България. Какъв е техният дял спрямо останалите на Дойче бьорзе?


Айсберг поръчките позволяват на участниците в пазара да представят само определена част от информацията за офертата, докато останалата остава скрита за публиката. Например поръчка би била изпълнена като общо количество от 100 хил. акции, като само 20 хил. от тях се обявяват пред публиката. Рационалният и обективен повод за подаването на такава поръчка е тя да не става повод за движения на пазара сама по себе си. Същността на тези поръчки е да не се дава информация за големината им или размера на търгувания обем.


Заинтересувана ли е Дойче бьорзе от това да бъде не просто стратегически партньор, но и стратегически инвеститор в БФБ? Правили ли сте оферта за приватизация на държавния дял? Дали има някакво споразумение между ръководствата на двете институции, защото научихме, че и Виенската борса предявява интереси към нашия пазар? Какви ще бъдат реакциите ако като Дойче бьорзе или Виенската борса станат стратегически инвеститор в БФБ?


Разбира се, ние сме отворени за стратегическо партньорство в България и региона, но не бих могъл да коментирам детайли по тези въпроси.

Според вас кой би бил най-подходящият нов собственик на държавния дял в борсата ?


На този въпрос би трябвало да отговори настоящия му собственик.


Очаквате ли XETRA да бъде ползвана в целия й капацитет у нас?


Версията, която предлагаме, е съобразена с големината и нуждите на българския пазар. Тя е услуга, която има голям потенциал за растеж в зависимост от развитието на българския капиталов пазар.

Достатъчни ли са тези 6 месеца за подготовка на брокерите с новите специфики на платформата?


Да, разбира се. XETRA е мощна система, но в същото време е и много удобна. Голямата част от трейдърите се адаптират много бързо, освен това има симултантни тестови модули за подготовка.

Смятате ли, че цената, която БФБ плаща, за да ползва платформата, е изгодна за българската страна, имайки предвид пазарната капитализация на борсата?

И двете страни се договориха да не разгласяват подробности по контракта, но XETRA е много конкурентна система, ценена високо от потребителите й.

В България има дискусия, че на борсата ни се търгуват надценени акции. Споделяте ли едно такова становище?

Като пазарен оператор ние не сме в позиция да коментираме въпроси, свързани с движението на пазара или пък стойността на отделни акции.

С въвеждането на системата смятате ли, че местните инвеститори ще се почувстват в някаква степен заплашени от чуждестранните играчи?

Не. В Европа растем заедно и бариерите, било то национални или регионални, се размиват. По-скоро това би било предимство за местните инвеститори да имат по-голяма ликвидност на пазара, а също така ще бъде и шанс за емитентите в България, които ще могат да привлекат чуждестранен капитал. Нашият опит в Германия беше много показателен именно в тази насока.