Петима кандидати за надзора на строителството на отсечката Стара Загора – Нова Загора на магистрала Тракия са допуснати до отваряне на ценовите оферти, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура /АПИ/.

От петте най-ниската е офертата на Обединение Национални транспортни оси – малко над 940 000 лева, а най-висока – на Виа Тракия – над 2 млн. лева.

Останалите три оферти са между 1,1 млн. лева / тази на Пътинвестинженеринг/ и 1,7 млн. лева /на ММЛ-ТК/. Рутек ООД е предложил 1,3 млн. лева.

Тръжната комисия е установила, че един от участниците е предложил цена, която е по-ниска от 30 % от средната цена на останалите оферти. От него са изискани подробни писмени обяснения, които трябва да бъдат представени на тръжната комисия до 24 март 2010 г..

Трима кандидати са отпаднали от тръжната процедура, уточняват от АПИ.

Търгът за строителството на отсечката беше спечелен от Обединение Магистрала Трейс.