Българите са най-доволни от услугите в областта на въздушния транспорт, козметичните, културните и развлекателни услуги, показва проучването на Европейската комисия "Индекс на потребителските пазари", съобщиха от "Активни потребители".

Най-ниско са класирани доставчиците на електроенергия, ипотечните кредити и посредниците на недвижими имоти.

Асоциация "Активни потребители" предупреждава, че топлофикационните услуги не присъстват в класацията. Заради спецификата на топлоснабдяването в повечето европейски държави, потребителите са давали мнението си за доставчиците на природен газ, но не и за топлофикациите.

Съществуват големи различия между българските резултати и общото класиране на пазарите на услуги. В България рейтингите на пет вида услуги са много по-високи от средните за ЕС: банкови сметки, застраховки живот, услуги за къщата и градина, доставка на Интернет и кабелна телевизия. Трите услуги, които българите са класирали по-ниско в сравнение с европейските, са хазартът, градският транспорт и поправката на автомобили.

По отношение на продуктовите пазари рейтингът на големите домакински уреди в България е по-висок от средното за ЕС, докато на хляба и млечните продукти - по-нисък.

В сравнение с миналата година три пазара са се издигнали значително в класацията – туристическите пакети (от 17-а до 7-а позиция), автомобилите под наем (от 18 до 8) и стоките за свободното време (от 17 до 9).

Драматичен срив на доверието се наблюдава при мобилните оператори. Техният рейтинг е спаднал с над 10 пункта, пропадайки в общата класация от 10-то на 27-мо място.

Най-значимо положително нарастване на резултатите има при културните и развлекателни услуги и тези по поддръжка на дома и градината. Положителна тенденция сред продуктите е най-видима при пазарите на стоки за свободното време и за къщата и градината.

Както и през 2010 г., пазарите на услуги продължават да са слаби, с финансови и мрежови услуги под средното. Трите най-ниски показателя са за потребителските пазари на инвестиции (включително пенсии и ценни книжа), услуги в областта на недвижимите имоти и ипотечните заеми. С няколко изключения (колите втора ръка, автомобилните горива), пазарите на стоки като цяло изглежда, че са започнали да работят значително по-добре. В сравнение с 2010 г. пазарите на електроенергия и горива са се влошили най-много, което може да отразява и нагласите на потребителите за цените на електроенергията и горивата.

Като последващи действия Европейската комисия ще стартира две задълбочени пазарни проучвания за: Потребителския кредит, където резултатите са лоши, особено по отношение на доверието и възможността за сравнимост на офертите. (Резултатите ще бъдат включени в предстоящия преглед на Директивата за потребителските кредити.); Пазарът на горива, който се класира на предпоследно място сред пазарите на стоки и е четвъртия по големина дял в бюджета на домакинствата.

България няма традиция за извършване на подобни задълбочени проучвания, с които да се набелязват мерки в областта на отделните политики, но е време и това да се промени, за да не се налага потребителите да излизат на улицата и да протестират, както в случая с мобилните оператори.

За подпомагане на потребителските организации за последните три години в бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма бяха предвидени общо 240 000 лева, от които бяха предоставени едва 40 000.