Доверието в икономиката на Европа се повишава и през август – показа индикаторът ESI, изготвян от Европейската комисия.

Баловата стойност на индикатора за доверието в еврозоната се покачва с 0.7 пункта спрямо нивата през юли до 101.8 пункта. Общо за Европейския съюз от 27 държави, доверието се покачва с 0.6 пункта до 102.7.

И в ЕС, и в еврозоната показателят за доверието е над дългосрочните средни стойности, уточняват от ЕК. Все пак прави впечатление забавянето на ръста в индикатора, след като през юли бе регистриран ръст от 2.2 пункта.

В момента доверието в икономиката се е установило на най-високи нива спрямо 2008 г.

Най-сериозен принос за подобряването на бизнес доверието имат Великобритания и Германия. Най-ниско е позитивното доверие в Испания и Франция. Негативно е доверието в Италия, Полша и Холандия.

По сектори, доверието в промишлеността на еврозоната спада с 4 пункта, а доверието в сферата на услугите се повишава с 7 пункта.

* Aктуализирана информация