От 1 септември се създава митница във Видин, реши кабинетът. Мотивите за това са свързани с построяването и пускането в експлоатация на на моста над Дунав Видин - Калафат.

Според статистическите данни, само за две седмици по съоръжението са преминали над 31 500 моторни превозни средства, от които над 11 000 тежкотоварни автомобила. Във Видин е изграден модерен митнически терминал за проверка, изцяло финансиран със средства на Европейския съюз.

На територията на областта се намират и два сухопътни гранични контролно-пропускателни пункта – на границата със Сърбия при Брегово и при Връшка чука. В областта има и няколко пристанища на р. Дунав, както и Свободна зона.

С допълненията в Устройствения правилник в структурата на Митница Лом се създава Митническо бюро Монтана. С въвеждането на новата организация на структурите се предвижда увеличаване на числеността на персонала на митниците с 13 бройки и съответно намаляване на общата численост на служителите в НАП.

Обезпечаването с административен капацитет на новите структурни звена ще се осъществи и чрез промяна на общата численост на Централно митническо управление с 10 щатни бройки.