Без дивидент от печалбата остават акционерите в ТБ Корпоративна търговска банка АД през тази и следващата година. Решението за това бе взето на общо събрание на акционерите, проведено вчера. Така печалбата от 2012-та, която е в размер на 56.571 млн. лв., както и очакваната печалба за 2013-та година ще бъдат заделени във фонд "Резервен".

 

По време на събранието вчера е извършена рокада в Надзорния съвет на банката. Като член в управителния орган влиза Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди, който е от квотата на Султана на Оман, който е акционер в банката.

 

КТБ е избрала и одитор, който ще провери и завери годишните отчети на дружеството. Това е KPMG България.

 

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!