Euroins Insurance Group получи разрешение от Кoмисията за финансов надзор да придобие 6 800 044 броя акции (68%), собственост на Еврохолд България в ЗД Евроинс АД.

Предвижда се новосъздаденото дружество Euroins Insurance Group да бъде с уставен капитал от 190 милиона лева, от които около 90% да бъдат формирани чрез непарична вноска, състояща се от акциите на Еврохолд България в ЗД Евроинс АД, Euroins Romania и ЗОК Св. Николай Чудотворец и останалите 10% - чрез парична вноска от Еврохолд България.

На проведено днес извънредно общо събрание, акционерите на Еврохолд България АД гласуваха решение за създаване на дъщерното дружество Euroins Insuranse Group. То ще обедини застрахователните операции на Еврохолд България и ще проявява интерес към закупуване на нови застрахователни компании в региона.

На днешната сесия книжата на Еврохолд България АД се търгуваха с понижение от 2.41% до средна цена от 6.48 лева за акция.