Трицифрени ръстове показа за периода от основаването си през 2005 година Изи Асет Мениджмънт АД. Дружеството планира да се листне на борсата като увеличи капитала си в първата половина на тази година. Готовността е за предлагане на до 15% от капитала. За перспективите за развитие, за рисковете, които могат да съпроводят тази инвестиционна крачка и за състоянието на капиталовия и кредитния пазар в страната DarikFinance.bg събра вижданията на двамата съоснователи на компанията Неделчо Спасов и Станимир Василев, както и на мениджъра на увеличението на капитала ИП БенчМарк Финанс АД, в лицето на експерта Биляна Вълкова.

Неделчо Спасов, съосновател на Изи Асет Мениджмънт АД и притежател на 45% от капитала на компанията, според справка в регистъра на Апис.

Обявихте намерение и очаквания за повторение на добрите резултати на компанията, изразяващи се в трицифрени ръстове. Как ще бъде постигнато това?

Почти сме убедени, че ще повторим резултатите, защото виждаме как се развива тренда през месец януари. Определяме целия пазарен дял между 5 и 7% от населението. Отнема години, докато се разработи пазара и достигнем до последния възможен клиент. Съвсем в зората на този процес сме и има накъде да растем.

Какъв е размерът на паричния ресурс, който се надявате да наберете от инвеститорите?

Възнамеряваме да пуснем до 15% от капитала на компанията на борсата, което означава, че все още управлението ще бъде в ръцете на нас, двамата със Станимир, които сме създатели на Изи Асет Мениджмънт АД. Но за да можем наистина да отговорим на тези високи очаквания и ръстове на бизнеса ние трябва да се капитализираме по-добре, да можем да стоим по-добре в преговорите с банките и да имаме по-солидна капиталова база. Борсата е един от начините за постигане на това.

Иначе имаше доста рискови фондове, които искаха да влязат в компанията, но ние искаме със Станимир да я ръководим и да работим за нея занапред.

Не смятате ли, че моментът, в който ще се случи това предлагане, е много рисков?

Да, има такъв момент на консервативност при инвеститорите в момента на борсата. Смятаме обаче, че компанията е добра, а и нашите очаквания са борсата да се стабилизира в рамките на няколко месеца. Ние още не сме прецизирали дата, но мисля, че през годината все ще се намери един подходящ, удачен момент.Той ще настъпи по-скоро през първата половина на 2008 година.

Станимир Василев, съосновател на Изи Асет Мениджмънт, с дял от 45% в компанията, според справка в регистъра на Апис.  

Какви инвеститори очаквате да бъдат заинтригувани от компанията?

Вярвам, че инвеститорите, които дойдат при нас, ще бъдат възнаградени адекватно. Не ни плаши прозрачността, която ще придобие компанията, макар че това е един сектор, който много бързо се развива и ти се откриваш пред конкурентите си по този начин. Още нещо- ние не сме "масажирали" резултатите за ръстовете, които компанията постигна през този кратък период на развитие. 

Какви са перспективите ви за разрастване?

Българският пазар е достатъчно голям. И трите компании, които работим в сектора, сме далеч от момента на насищане на пазара. За тази година имаме стратегическа цел да може да обслужваме и малките села, които до момента нямат достъп реално до банкови услуги, макар че имаме няколко банки с много добра клонова мрежа.

В село Гинци е трудно човек да вземе кредит. А нашата цел е баба Гинка от село Гинци да може ако поиска да вдигне телефона и след 8 часа да има пари.

Основното е набиране на капитал за развитие в България. От там насетне възможностите за развитие в другите страни, как ще оценим риска, дали ще помогнем да подготвим достатъчно кадри, това е въпрос на бъдещето.

Биляна Вълкова, ИП БенчМарк Финанс АД, консултант на увеличението на капитала. 

Инвеститорите вече се наплашиха от такива трицифрени ръстове. Не се ли изхаби този модел на привличане на интерес от страна на компаниите?

Ако си представите един бизнес цикъл, винаги в началото има по-високи ръстове. При различните видове дружества в различните сектори тези ръстове са различни. Специално в този бранш е нормално ръстовете да са по-големи.

А доколко може да се нарече дръзко посягането към инвеститорския капитал в момента? И все пак, рекорден брой отложени IPO-та, отдръпване на играчи от борсата...

Аз не мисля, че пазарът се дърпа. Съмнявам се, че всички IPO-та, които са били планирани за януари и февруари, няма да се проведат до края на годината. Дружествата развиват дейност, имат нужда от ресурс и е логично да потърсят борсата като източник за финансиране. Моментът за излизане е строго индивидуален и зависи и от способностите на дружествата да отлагат. Те в момента са на такъв етап от развитието си, че колкото по-голям капитал успеят да привлекат, толкова по-бързо ще обхванат ръста на сектора.

Какъв ще е размерът на емисията, която ще предложи дружеството, каква е цената, на която ще се предлагат книжата и кога планирате да се извърши увеличението на капитала?

В момента уточняваме тези параметри. Собствениците на Изи Асет Мениджмънт АД имат дългосрочни планове за присъствие на БФБ. Това първоначално увеличение на капитала няма да доведе до повече от 15 процента free float. Нямаме цена, защото сме решили да не обявяваме такава и да оставим пазарът сам да определи цена. Ще направим класически бук билдинг, с price range след road show- то. Ще се постараем предлагането да бъде през първата половина на годината, но ако се появят негативни сигнали на пазара най-вероятно ще предпочетем да изчакаме.

* Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.