Европейската банка за възстановяване и развитие обмисля предоставянето дългосрочен заем от 250 милиона евро на българския Фонд за гарантиране на влоговете в банките.

Заемът трябва да подпомогне оптимизацията на структурата на финансиране на фонда и дългосрочната устойчивост на дейността му.

Целта е да се подкрепят протичащите реформи в системата за гарантиране на влоговете в България. Средствата ще позволят на фонда да постигне целите, определени в новия Закон за гарантиране на влоговете в банките и Закона за възстановяване и оздравяване на кредитните институции и инвестиционните посредници.

Една силна система за гарантиране на влоговете е ключов компонент на ефективно функциониращия финансов пазар, коментират от ЕБВР.

Предложеният заем цели да повиши ликвидността на фонда, разнообразявайки структурата на пасивите му с оглед на новата рамка на законодателството.

Освен заем от ЕБВР, проектът предвижда организационни и процедурни подобрения. Фондът се стреми да набере общо 500 милиона евро, търсейки финансиране и от други международни финансови институции.