Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ отчете нетна загуба от 746 милиона евро за 2009 г., съобщиха от банката.

Негативните резултати на финансовата институция продължават да се задълбочават, тъй като през предходната 2008 г. беше отчетена загуба от 602 милиона евро.

Тазгодишните загуби се дължат на увеличеното обезпечаване на евентуалните бъдещи загуби заради кредитното портфолио на банката.

Засега ЕБВР е добре капитализирана, но за да поддържа същото темпо на инвестиране през следващите години вероятно ще се наложи увеличение на капитала. Това решение трябва да бъде одобрено от акционерите във финансовата институция, уточняват от ЕБВР.

От банката очакват инвестициите през тази година да надминат миналогодишните. През 2009 г. финансирането за Западните Балкани и особено за Сърбия се повиши с 36% до 700 милиона евро. Инвестициите в енергетика пък са отчели ръст от 34% до 1.3 милиарда евро. 500 милиона евро са отпуснати от банката за икономиките от Кавказ и Централна Азия, сочат данни на ЕБВР.

Според прогнозите на банката световната криза ще продължи негативното си влияние върху регионите, където е съсредоточена инвестициионната политика на финансовата институция.

ЕБВР беше създадена през 1991 г., за да помогне на страните от източния блок в прехода към пазарна икономика.