Засилен мониторинг на фискалната политика на България от страна на Европейската комисия очакват от финансовото министерство. Окончателното решение за процедурата по свръхдефицит на страната ни ще бъде взето през юни на заседанието на финансовите министри от Европейския съюз.

България надхвърля маастрихтския критерии за максимален дефицит от 3%, като завърши 2009 г. на минус с 3.9%. Зам.-минисър Ана Михайлова коментира, че българското правителство неведнъж е демонстрирало силната си воля за консолидация на бюджета.

Вчера Европейската комисия представи докладите за България, Кипър, Дания, Финландия и Люксембург от Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно който се прави оценка за изпълнението на фискалния критерий за дефицит и дълг. В частта за България докладът на Комисията сочи, че бюджетният дефицит на България по изключение е надвишил референтната стойност в резултат от драстичен икономически спад. От комисията оценяват бюджетния дефицит на страната ни като „временно явление” и очакват той да спадне под референтната стойност още през 2010 г. Комисията отбелязва също така, че държавният дълг на България /14.8%/, който е вторият фискален критерий, е много под референтната стойност от 60% от БВП.

В случай, че мерките за ограничаване на дефицита не доведат до желания резултат, Съветът на ЕС започва да прилага още по-стриктни мерки, които варират от засилване на мониторинга върху засегнатата държава-членка до финансови санкции, обясняват от финансовото министерство. До момента не се е стигало до финансови санкции за нито една държава-членка на ЕС.