С Решение на Софийски градски съд от 10 декември 2007 год. се вписва преобразуване на Елана Холдинг АД чрез отделяне на дейността по предоставянето на небанкови финансови услуги, стана ясмьно от съобщение, публикувано в сайта на БФБ-София.

Така небанковата финансова дейност на холдинга преминава върху приемащото дружество Финансова компания Елит АД, която е правоприемник на Елана Холдинг АД за съвкупността от активите и пасивите, свързани с отделянето на дейността.

Финансова компания Елит АД управлява отделно преминалите върху него активи и пасиви, свързани с отделяната дейност на Елана Холдинг АД за срок от 6 месеца. В този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежащи на негови длъжник.