Облигационерите на ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя ще обсъждат на общо събрание преструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации на дружеството с ISIN BG2100018071 и борсов код 4ECA, съобщиха от банката довереник ТБ Инвестбанк.

На предстоящото общо събрание ще се обсъжда удължаване срока на емисията с 36 месеца, считано от 03.08.2010 г. до 03.08.2013 г. Ще се гласува и изменение на лихвата по облигационния заем на 8.75 % на годишна база. Дължимата към 03.08.2010 г. лихва ще бъде изплатена на тази дата при непроменен лихвен процент /7%/.

Според промените, които ще бъдат гласувани, главницата по заема ще се изплати изцяло на датата на новия падеж – 03.08.2013 г. Емитентът пък ще трябва да отнася приходите от продажба на активи, различни от земеделски земи, за изплащането на лихвите и главницата по облигационния заем.

Дружеството има право да погаси предсрочно цялата или част от главница по облигациите, уточняват от Инвестбанк. Погасяването може да се извърши едностранно и без съгласието на облигационерите, на който и да е ден след 03.08.2011 г. и след отправяне на 30 дневно предизвестие до облигационерите. От компанията  трябва да им предоставят и данни за размера на номинала, който смятат да погасят. Цената, на която ще се упражни предсрочното погасяване е с включена премия и се равнява на 1.01 по номиналната стойност на облигациите.