Качеството иска инвестиции, а те са свързани с по-високи разходи и ще наложат по-високи цени – този извод беше направен повече или по-малко директно в презентациите на трите електроразпределителни дружества ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН по време кръгла маса на тема „Сигурност на доставките и качеството на електроенергията – реалност и възможности", предаде Агенция „Фокус”.

Значително подобряване на показателите за качество може да се постигне със значителни инвестиции и цените ще трябва да се увеличат драстично, за да покрият разходите. Това заяви Мартин Мирчев, член на УС на ЕОН.

От дружеството са изчислили, че за да постигнат целевите нива, които са свързани с най-добрите европейски практики и които иска комисията-регулатор – ДКЕВР, ще се наложи да направят подземно окабеляване на цялата мрежа.

Според ЕОН изискванията на ДКЕВР не са постижими в тригодишен период, защото трябва да окабеляват по 100 километра на седмица, което е невъзможно от гледна точка на човешки ресурс и други капацитети.

От дружеството възразиха и срещу еднаквия подход на регулатора към трите ЕРП-та, който не е съобразен с различния характер на мрежата.

От ЕОН посочиха като причини за прекъсванията на тока проблеми, свързани със съоръжения, собственост на трети страни, конфигурацията на мрежата на НЕК, вятърните генератори, кражбите. 196 случая на кражби на съоръжения на компанията е имало през 2009 г., а щетите са за 370 376.

Броят на прекъсванията поради кражби е 26, а засегнатите клиенти – над 17 000. Общата продължителност на прекъсванията е над 3 600 минути. 58 млн. лева е инвестирала ЕОН в мрежата през 2009 г.

Средногодишно в Чехия хората прекарват по 5 часа без ток, при нас – над 10 часа. Това каза Атанас Дандаров от ЧЕЗ

От чешкото електроразпределително дружество заявиха, че 3 пъти в годината спира токът на абонатите в Чехия , а в България – 10.4 пъти и изтъкнаха, че цената на тока в Чехия е по-висока и качеството е скъпо, защото подобряването му е свързано със значителни допълнителни инвестиционни средства.

Анализът на възрастовата структура на съоръженията показва, че около половината от тях са в експлоатация над 25 години. 367.9 млн. лева са инвестициите на ЧЕЗ в последните пет години.

Според дружеството около половината от инвестициите, които се влагат, влияят пряко върху качеството.

Качеството, гледайки към общия чувал с парите, се конкурира с други теми, които изискват решение – балансирано разпределение на средствата, с които разполагаме, за да удовлетворяваме и инвестиционни нужди, коментира той.

Гочо Чемширев от ЕВН заяви, че качеството е споделена отговорност между мрежовите оператори и потребителите. Потребителите чрез заплащане на услугата създават финансовата възможност за постигане на качество.

Поради неправилно разпределени отговорности между НЕК, ЕСО и ЕРП-тата, експлоатацията, реконструкцията и модернизацията на всички елементи на мрежата не са подчинени на тази основна цел.

Според ЕВН трябва да има ясна и недискриминационна методика за отчитане на качеството. От компанията заявиха, че ДКЕВР се ограничава да търси механизми за подобряване на качеството на работа само на разпределителните дружества, тоест само на електропроводите средно и ниско напрежение. Неефективните и необосновани общи разходи за развитие на мрежата пък са предпоставка за завишение на цената на крайните клиенти.