Произовдителят на автомобилни акумулатори Елхим Искра АД завършва деветмесечието с ръст на нетната печалба от 94% до 3.412 млн. лв.

Растат и нетните приходи от продажби, които от 22.968 млн.лв. за Q3 на 2007 година се покачват до 28.189 млн. лв.към третото тримесечие на настоящата година.

Увеличение има по перото Разходи за материали. При 19.750 млн. лв. за полугодието на миналата година, през настоящата разходите по този показател са за 21.325 млн.лв.

На свое заседание от 28 октомври мениджмънта на дружеството извърши корекция на оповестените прогнози, като очаква за финансовата 2008 година да реализира приходи от продажби в размер на 38 млн.лв. и нетна печалба в размер на около  4 млн. лв.

Фактори, които ще продължат да оказват влияние върху публикуваните прогнозни резултати в оставащите месеци до края на годината, са съществени изменения на борсовите цени на основните материали /оловото/ и покачване цените на ел. енергията и природния газ.

Дружеството е част от икономическата група на Стара планина холд АД. В днешната сесия книжата на Елхим Искра АД поскъпнаха с 5.5.72% до 2.18 лв. средно за лот, при сделки за 477 акции.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.