15.365 млн. лв. са средствата, които набра IPO- то на Агрия Груп Холдинг АД. Презаписването е 1.5 пъти при долната граница на определения ценови диапазон.

Постигнатата цена на пласиране на акциите е 9.04 лева. Според мениджъра на емисията Обединена Българска Банка това ще гарантира активна вторична търговия на книжата.

DarikFinance.bg припомня, че Агрия Груп Холдинг АД предложи на инвеститорите 1.7 млн. нови акции, с което успешно увеличи капитала си. Броят на акциите по удоволетворени лимитирани и пазарни поръчки е приблизително равен, като доминират институционалните инвеститори. Заплащането на записаните акции ще започне на 5 декември.

Акциите на дружеството, които ще се търгуват свободно на Българската фондова борса (фрийфлоут), ще са 25 % от капитала му. Очаква се книжата на Агрия да излязат на борсата в края на месец януари 2008 г.

IPO
Компания Агрия Груп Холдинг АД
Дейност агробизнес, енергийни култури
Начин на провеждане бук билдинг
Брой акции 1.7 млн. нови акции
Ценови диапазон 9.04 лв.
Условия записани минимум 60%
от предложените акции,
или 1.2 млн. броя
Резултати набрани 15.365 млн.лв