До 900 кг./MWh ще са сведени емисиите на въглероден двуокис при бъдещото производство на електроенергия по проект „Ломски лигнити”. Минимални ще бъдат и количествата на серните и азотни окиси, съобщиха от Енемона АД- компанията, която получи Сертификат за инвеститор клас А за проекта си, свързан с разработване на находището от лигнитни въглища край Лом.

В крайдунавския град са съсредоточени близо 14% от националните ресурси на лигнити, или 220 млн. тона, които според проучванията до момента гарантират производство от 4-6 млн. тона и захранване на ТЕЦ с мощност 600 MW.

Експлоатацията на находището ще продължи 35 години, като през 2010- 2015 година Енемона АД очаква да е пионер в европейски мащаб при внедряването на технологии за енергопроизводство с минимални количества на освобождаваните парникови газове. Общата инвестиция, която ще бъде осигурена с кредити и със собствени средства, е близо 1.7 млрд. лева, броят на работните места, които проектът ще разкрие, е две хиляди, а в резултат на индустриалното производство и изграждането на инфраструктура в региона се прогнозира 20% ръст на доходността от икономически инициативи на местния бизнес.

След като в края на лятото Енемона АД получи разрешение от Министерски съвет за търсене и проучване на подземни богатства край Лом, компанията достигна до следващия етап от проекта си- предконцесионния. В рамките на 12 до 32 месеца ще бъдат извършени геоложки, хидрогеоложки проучвания на терена, както и химически анализи на залежите от въглища. Партньори на Енемона АД в този етап са Българска академия на науките, изследователски институт EERC, САЩ, Минпроект и други. С началото на третия етап, концесионния, компанията ще започне рудодобива и строителството на енергийните мощности. Те ще бъдат с внедрена технология IGCC / Integrated Gasification Combined Cycle/, при която се извършва добив на енергия от въглищата без вреда за околната среда.

„Рудник „Момин брод” няма да е язва в природата на община Лом” заяви Цветан Ризов, директор в Енемона АД по време на церемония по връчване на Сертификат за инвеститор клас А. Тя се проведе в хотел Шератон в присъствието на народни представители и областния управител на Монтана. Заместник –министърът на икономиката и енергетиката Лъчезар Борисов връчи сертификата, а Пенчо Ненов, заместник- председател на Българската агенция за инвестиции нарече проекта един от най- значимите в историята.

Главният изпълнителен директор на Енемона АД Дичко Прокопиев изказа благодарности за гласуваното от институциите в България доверие към компанията и изрази увереност, че бъдещото индустриално производство в Лом ще оживи икономиката на североизточния регион като цяло.