С керемиди с вграден силиций, от които се добива слънчева електрическа енергия, ще редят по покривите си елховци. Авангардната технология била разработена в Казахстан и керемидите вече се произвеждали там.

Дали ще се внасят или ще се чака родно производство, все още няма яснота. Идеята е перспективна и може да се реализира, тъй като елховският район е втори в страната по най-продължително слънцегреене след Сандански. Общинското ръководство подкрепя и съдейства да развитие на добиването на електроенергия от възобновяеми източници.

Eлховският район е един от първите, в които бе открит фотоволтаичен парк, в процес на изграждане и одобрение са 40 заявки за фотоволтаични системи. В землището на с. Лесово пък  се монтират ветрогенератори.