Шофьорите в страните от Европейския съюз скоро няма да могат да притежават повече от една книжка, както досега. 

С европейска директива ще се сложи край на т.нар. шофьорски туризъм, който позволява на хората да имат по два документа за правоуправление и когато им бъде отнет единият, да карат с другия. 

В бъдеще шофьорската книжка ще се издава по място на постоянното пребиваване на притежателя й. 

До края на март МВР ще бъде свързано с общоевропейска база данни, като по този начин ще има възможност да проверява постоянното местожителство на всеки шофьор и мястото на издаване на документа му. 

Българският КАТ ще спре да издава шофьорски книжки на българи, които живеят за постоянно в друга държава от ЕС, става ясно от проектонаредба на МВР. Тези, които имат две книжки от ЕС, при изтичането на едната ще бъдат засечени и в бъдеще ще им бъде издавана само една. 

Ако към момента на издаването на българския документ притежателят й е живеел за постоянно в друга държава, той ще се обявява за невалиден, а местният КАТ трябва да го изземе. В момента много от българите, живеещи в чужбина, подменят книжките си и вземат по-висока категория у нас, тъй като е по-евтино. 

Освен това не са малко хората, които притежават два документа за правоуправление - например в България и Италия, България и Испания, България и Великобритания. И когато бъдат спрени примерно в Италия, дават българската си книжка, а пък в България - съответно италианската. 

По този начин не рядко успяват да минат метър и да не бъдат глобявани, защото пътните контролни органи си навличат големи проблеми с писането на акт за нарушение и с последващото събиране на глобите. 

Вече има система за събиране на глоби в Европейския съюз, чрез която, ако си например италианец или си с италианска книжка, но си глобен в България, да се иска налагането на санкцията от Италия. Тази система и процедурите по нея обаче на практика не действат още добре и не се прилагат много, много. 

Вчера стана ясно, че от 7 март, петък, глобите, наложени за нарушения, установени чрез мобилните камери на КАТ, ще са незаконни. Тогава влиза в сила тълкувателното решение на Върховния административен съд (ВАС) по въпроса. След тази дата всеки, наказан с електронен фиш от мобилна камера, ще е глобен на практика незаконно. 

Всеки, който бъде санкциониран чрез такава камера, след въпросната дата ще може да обжалва в съд и може да бъде сигурен, че ще спечели, защото тълкувателните решения на ВАС са задължителни за прилагане от магистратите. Това обаче не важи за глобите, наложени и влезли в сила до тази дата. 

Тълкувателното решение на ВАС бе взето след питане на министъра на правосъдието дали когато се издава електронен фиш за глоба за нарушение, заснето с техническо средство, камерата трябва да е стационарна или може и да е мобилна. Проблемът с противоречивата практика тръгна след 2011 г., когато бе въведена възможността за електронни фишове чрез мобилни камери. 

Върховните съдии единодушно решиха, че не може да има мобилно заснемане в сегашния му вид. Основните им аргументи бяха, че при този вид санкция гражданите не могат да се защитят ефективно и възможностите на МВР за злоупотреби са големи. 

Когато камерата не е стационарна, а е монтирана на автомобил, е много трудно да се установи местоположението й. Така например няма как да е сигурно, че ако някой е заснет да превишава определена със знак скорост, това е станало след знака, а не преди него, мотивираха се съдиите. 

Само за миналата година електронните фишове за нарушения, установени с мобилна камера, надхвърлят 300 000.