Евро инс приключва 2009 г. със загуба от 1.8 милиона лева, сочи отчетът на застрахователя.

На фона на регистрираната през 2008 г. загуба в размер на 13.4 милиона лева, обаче, спадът е с над 80%.

Премийният приход на компанията за 2009 г. пък намалява с 9,9% на годишна база до 74,2 млн. лв.

Запазва се тенденцията за намаление на административните и аквизационните разходи, с което са икономисани над 2 милиона лева, уточняват от Евро инс.

Най-значителен ръст отбелязват селскостопанските застраховки – 58.3%, следвани от застраховките на имущество – 13.9%.