Днес в Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП в Брюксел беше дискутиран докладът на тема "Селското стопанство в ЕС и международната търговия", съобщи българската пресслужба на ЕНП.

 

Българският евродепутат Мария Неделчева от Групата на ЕНП (ГЕРБ), член на Комисията по земеделие в ЕП, внесе поправки в документа. Те са в защита на тютюнопроизводителите, които са пряко засегнати от някои международни споразумения и от някои изменения на Европейското законодателство, а именно от състоялата се през ноември Конференция на страните към рамковата конвенция на СТО за контрол над тютюна, от Канадския закон С-32, водещ до забрана на всички традиционни сортове тютюневи изделия, с изключение на тези, използващи тютюн Вирджиния и от възможната поправка на Директивата за тютюневи изделия.

 

Българският евродепутат заедно с още 15 свои колеги се противопостави на всяка забрана на всички съставки, която не е научно обоснована и която води до забрана на традиционните Европейски тютюневи изделия, които биха предизвикали жестоки, социално-икономически последствия за тютюнопроизводителите.

 

Подобна забрана се планира от СЗО и засяга главно производителите на тютюн в Европа, които отглеждат сортовете Бърлей и Ориенталски тютюн. Тя би довела до спечелване на пазари за американските тютюнопроизводители, без обаче реално да се отрази позитивно на публичното здраве и да намали консумацията на тютюневи изделия. Ето защо, според Мария Неделчева, е много важно регламентирането на тютюневите изделия в ЕС и на международно ниво да следва пропорционален и основаващ се на риска подход, на базата на научни доказателства.

 

Друга важна поправка на г-жа Неделчева в доклада визира временното прекратяване на преговорите със страните от Меркосур. Мандатът за преговаряне на Съвета със страните от Меркосур е одобрен през 1999 и не отчита позицията по въпроса на новите държави-членки, които се присъединиха след 2004, включително и тази на България. Наскоро Комисията поднови преговорите с Меркосур. Тези преговори са изключително важни за българското и европейското земеделие. Селскостопанската продукция, идваща от тези страни, е много по-евтина, тъй като техните стоки не са подложени на същите високи изисквания, което води до конкуренция, основана на различните законодателства.