Приходите на Еврохолд-България за първите девет месеца на годината са в размер на 187.816 млн.лв., сочи консолидираният отчет на дружеството. Консолидираната печалба е в размер на 10.551 млн.лв. Финансовият резултат за деветмесечието е формиран изцяло от печалбите на дъщерните компании. Най-голям принос в приходите и печалбата на Холдинга има направление „Финанси”, което отчита 115 млн. лв. приходи и 6,8 млн. лв. печалба. На второ място е „Автомобилното направление”, съответно с 58 млн.лв приходи и 1.8 млн. лв. нетна печалба. В отчета за първи път са включени и новопридобитите застрахователна и лизингова компания в Румъния – Euroins Romania и Eurolease Auto Romania.

В консолидирания отчет обаче не са включени резултатите на дружество Пластхим-Т, което бе придобито наскоро.

Поради липсата на отчет за приходите и разходите за 2006 г. обаче, не може да се направи съпоставка дали параметрите на дружеството се подобряват или влошават. Единствените поместени сравнителни данни септември 2007 г./септември 2006 г. са за размера на активите, които са се увеличили почти два пъти. През трето тримесечие на 2007 г. активите са достигнали 333.133 млн.лв. спрямо 171.875 млн. лв. за същия период на миналата година.

На борсата акциите на Еврохолд към 12.00ч се търгуваха при средна цена 6.66 лв. за акция, като увеличението спрямо равнището от вчера е с 1.06%