От утре, 15.12, акциите на българския холдинг Еврохолд ще се търгуват на Варшавската фондова борса, сегмент Главен пазар на акции /The Main List/. Дружеството осведоми за това инвестиционната ни общност чрез информационната система на борсата.

Дебютът ще бъде отбелязан с традиционна за Варшавската борса официална встъпителна церемония. Кодът на емисията акции на Еврохолд във Варшава е EHG.

Процедурата за двойно листване започна още през септември 2011 г., припомнят от компанията. Ръководството на Варшавската борса е дало одобрението си на 29 ноември – и от утре всички 108 643 712 акции на Еврохолд ще се търгуват и в Полша.

Еврохолд е една от най-ликвидните позиции на притеснената Българска фондова борса, но в днешния ден инвеститорите са решили да се въздържат от сделки, преди полския дебют: до този час няма регистрирана сделка на пода на БФБ с акция на Еврохолд.

За последната година дружеството отчита 38% ръст в цената си на БФБ, до последно 1.158 лв. за лот.

Софарма във Варшава

Дебютът на българската компания Софарма на Варшавската борса се състоя на 28 ноември, като фармацевтичното дружество беше допуснато до сегмента New Connect.

Справка на сайта на WSE показва, че по позицията се прехвърлят като цяло малки обеми, като последната цена е 7.1 злоти за лот – при 7.50 злоти в дебютния ден.

Понижението по позицията е 5.6. За същия период понижението на Софарма на българския фондов пазар е 7.6%, до малко над 3 лв. за лот /6.99 злоти по курс на деня/.