И производството, и недвижимите имоти ще продължат да генерират значими финансови потоци и печалби за Еврохолд България АД, било от тяхното управление, било от тяхната продажба. Така изпълнителният директор на дружеството Кирил Бошов откри конференцията с инвеститори, която се проведе в София.

Според Бошов първият и най-съществен ефект на финансовата криза в България бе рязкото спиране на банковото кредитиране. Тези институции не се държат като банки, а просто като трезори. Банките заспаха зимен сън преди да е дошла зимата. Към днешна дата изключителната стагнация в банковото кредитиране продължава. В ритейл сегмента може и да има някакво раздвижване, но в частта корпоративно кредитиране, ситуацията остава тежка, констатират от Еврохолд България АД.

През последните 18 месеца Еврохолд България АД разнообрази финансовите инструменти, които ползва. Минахме през почти всички възможности за финансиране, различни от банковото. Бошов изброи облигационните емисии, привличането на дялов фонд, секюритизация на лизингови вземания, продажбата на нестратегически активи. Всичко това направи компанията независима от банковото финансиране и позволи разгръщане на стратегията ни за развитие.

На няколко стъпки бяха предприети мерки за съкращаване на разходите. От всички близо 3 500 служители, 1 660 души са в България и работят в трите основни сегмента на холдинга. С близо 10% бе намален персонала в тези три сегмента, като оптимизирането бе извършено на два етапа. Това доведе до 1.5 млн. лв. икономия. Не се гордеем с този факт, но беше важна мярка, до която неизбежно всяка фирма, при спад на приходите предприема, каза Бошов.

Основните показатели на холдинга към момента са активи в размер на 769 млн. лв., 3 406 служители, 34 дъщерни компании и дейност, която e развивана на 5 пазара: България, Румъния, Македония, Сърбия и Турция. Три от тях са основни за бизнеса на групата.

Най-динамичното направление, което претърпя и най-съществени промени през последните месеци, е автомобилното подразделение Авто Юнион Груп. Компанията се превърна в най-големият автомобилен дилър в България след активни покупки в страната. Същата цел предстои да бъде реализирана на другите пазари в региона, подчерта Бошов.

Към 31 август 2009 година дружеството е продало 2 005 автомобила, като пазарният му дял за първите 8 месеца на годината е 10.8%.

Междувременно свиването на пазара на автомобили в глобален мащаб не подминава Авто Юнион Груп, като приходите на групата падат с 50%. Според прогнозите, моделът на моно-бранд дилър, който Авот Юнион Груп следва, ще доведе до увеличаване на пазарния дял, като конкуренцията при продажба на нови автомобили ще протича предимно с производителите на автомобили.

Тенденцията по страни показва, че в България продажбите на автомобили и свързаните с тях застраховки бележат спад. В същото време относителният дял на бизнеса от Румъния се удвоява до 45%. Делът на продажбите в северната ни съседка ще остане в тези граници, прогнозира Бошов.

По отношение на сделката по продажба на Авто Юнион Център, извършена на 9 октомври 2009 година, положителният нетен резултат за холдинга е 21 млн. лв. Сделката бе част от идеята ни да се освободим от активи, които не са ни стратегически, обясниха от холдинга.

Бошов посочи, че нормата на печалба в холдинга е подобрена, като в застраховането е реализиран 59% ръст за шестмесечието. Приходите за полугодието са в размер на 192 млн. лв., което е нарастване със 17%.

Евроинс Иншурънс Груп увеличава премийния приход и пазарния дял в региона. Към 30 юни той възлиза на 123 млн. лв., което е нарастване с 56%.

В средата или края на следващата година се очаква да бъде финализирана сделка по продажбата на Етропал АД. Преговорите за това започнахме в най-критичния момент, малко преди фалита на Lehman Brothers. Това накара инвеститорите да предпочетат да изчакат, споделиха мениджърите на холдинга.

По отношение на опциите за сливания и придобивания, ние се оглеждаме за подценени distress активи. Пример за това е лизингова компания в Румъния, която е на ръба на банкрута, но портфейлът й не е никак малък. Како цяло компанията се чувства доста комфортно след преструктурирането на активите, което ни позволява да продължим стратегията си за развитие и да работим по много конкретни сделки, казаха още от Еврохолд България АД.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!