Еврохолд България АД продаде изцяло дела си в размер на 95.47% от капитала на Геоенергопроект АД – компанията-собственик на изграждаща се малка водноелектрическа централа край град Етрополе, съобщиха от компанията.

От Еврохолд уточниха, че стойността на сделката e 1.3 милиона лева.

Купувач е Юнион Електрик ЕАД – стратегически инвеститор с дългогодишен опит в изграждането и управлението на централи за производство на електричество от възобновяеми източници на енергия.

Финализирането на тази сделка е поредната стъпка на Еврохолд от програмата за продажба на нестратегически активи и дейности с цел изцяло фок усиране върху развитието на основните бизнес направления – продажба на коли, лизинг и застраховане, уточняват от компанията.