При неупълномощено плащане от неговата сметка потребителят не трябва да губи повече от 50 евро, ако платежният инструмент е бил загубен, откраднат или с него е извършена злоупотреба.

Това гласува Парламентът на Европа, който актуализира правилата, засягащи пазара на електронните платежни услуги, съобщи пресслужбата на институцията.

Освен това доставчик на услуги, който не реагира с цел предотвратяването на такава измама, след като е бил уведомен за финансова загуба, или при нужда не изисква достатъчно сигурна идентификация на потребителя, може да бъде считан за отговорен за загубите на клиента и да му бъде наредено да възстанови финансовите щети.

Сущо така таксите, събирани от доставчиците на платежни услуги, не трябва да надвишават техните преки разходи. Допълнителни такси за използване на платежни инструменти като кредитни и дебитни карти, като тези за обработка на информация ще бъдат забранени.

Чрез въвеждането на норми за защита и отговорност за всички доставчици на електронни платежни услуги се цели те да станат по-безопасни.

Промените целят либерализация на пазара, който се оценява на около 130 млрд. евро годишно, или над 1% от брутния вътрешен продукт на ЕС.

Страните - членки трябва официално да одобрят директивата, след което тя незабавно ще влезе в сила.