Европейските депутати искат свежи средства в размер на 1.5 милиарда евро за финансиране на Европейския план за икономическо възстановяване, съобщиха от пресслужбата на Европейския парламент/ЕП/.
    
Двете основни части на плана за възстановяване са енергийните инфраструктурни проекти (проекти за газова и електрическа инфраструктура, за разположени в морето вятърни инсталации и за улавяне и съхранение на въглероден двуокис) и развитието на селските райони (интернет инфраструктура). ЕП и Съветът вече се споразумяха за общия размер на финансирането за плана /5 милиарда евро/, като средствата за 2009 г. са в размер на 2.6 милиарда евро.


Въпросът, който остава да бъде решен, е откъде да бъде осигурено финансирането за 2010 г. в размер на 2.4 милиарда евро. Депутатите са на мнение, че част от тези средства - а именно за частта за развитие на селските райони - могат да бъдат осигурени чрез прехвърляне на средства от други бюджетни линии.

За сметка на това те смятат, че е необходимо да бъдат добавени "свежи" 1.5 милиарда евро /т.е. които не са прехвърлени от други фондове/ за финансиране на енергийната част на плана.