Европейската комисия прогнозира стабилизиране на икономиката в Европейския съюз през втората половина на тази година и постепенно вдигане на оборотите в началото на 2014 година.

След рецесията през 2012 година Брутният вътрешен продукт в 27-те страни членки на съюза ще започне да се подобрява постепенно. Вътрешното търсене продължава да е затруднено от множеството мерки за икономии, които са следствие на финансовата криза. Ето защо търсенето на стоки и услуги извън пределите на Европейския съюз ще бъде основният двигател на растежа през тази година, пише още в анализа.

През 2013 година Европейската комисия очаква свиване на икономиката на Европейския съюз с -0.1% и с -0.4% за еврозоната. През 2014 година икономическата активност ще доведе до 1.4% ръст на БВП в ЕС и 1.2% в еврозоната.

За България Европейската комисия прогнозира по-нисък икономически растеж, спрямо предходното си становище, като за 2013 година той ще бъде 0.9%. За 2014 година очакванията са растежът да е от 1.7%, което също е корекция на предишната прогноза.

Вицепрезидентът на Европейската комисия Оли Рен коментира, че в условията на проточила се във времето икономическа рецесия трябва да се направи всичко необходимо, за да се отговори на кризата с безработицата в Европа. Миксът от политически мерки, които трябва да бъде предприет, ще е фокусиран върху устойчивият растеж на икономиката и създаването на работни места. Продължава и фискалната консолидация между страните, но това се случва с бавни темпове. Структурните реформи трябва да бъдат ускорени, за да може да се стимулира икономиката в общонстта.

В анализа на ЕК се отчита, че ситуацията на финасовита пазари се е подобрила през последните месеци, като лихвите, при които инвместиторите предоставят финасиране на държавите, се понижават. Това обаче все още не намира отражение в реалната икономика.

Очакванията на икономистите са, че много държави ще отчетат излишъци по текущата сметка през тази година заради подобрената рентабилност на експортно ориентираните сектори. Това обаче няма да бъде достатъчно, за да се подхранва растежа на икономиките им.

Тежката ситуация с безработицата ще продължи да се отразява негативно върху вътрешното потребление. Прогнозите са, че в Европейския съюз нивото на безработица ще остане 11 - 12% през тази година и ще се стабилизира едва през 2014 година. Различията между държавите-членки на Европейския съюз по отношение на проблема с безработицата, ще останат дълбоки.

Потребителската инфлация се забавя през последните тримесечия, след като тежестта на енергийните ресурси, които биват внасяни отвън, започва да отслабва с летния сезон. През тази година инфлацията в ЕС се очаква да бъде 1.8%, а в еврозоната  - 1.6%. През 2014 година инфлацията се очаква да бъде съответно 1.7% за ЕС и 1.5% за еврозоната.

Европейската комисия очаква, че правителствата ще продължат да свиват бюджетните си дефицити. Сумарно, фискалният дефицит в ЕС през тази година ще е 3.4%, а в еврозоната  - 2.9%. Съотношението дълг към БВП ще достигне 89.8% в Европейския съюз и 95.5% в еврозоната.