Дефицитът по текущата сметка на 27-те страни - членки на Европейския съюз възлиза на € 37.1 млрд. към второто тримесечие на годината. Това показват данните на Евростат, публикувани днес.

Сравнено с резултата за Q2 на предходната 2009 година, когато дефицитът възлизаше на € 42.1 млрд. ,  се забелязва понижение, а спрямо първото тримесечие на 2010 година, когато дефицитът бе € 31.8 млрд. , има увеличение.

До голяма степен отчетеният дефицит се дължи на стоките и текущите трансфери, докато секторът на услугите балансира текущата сметка, допринасяйки с излишък от € 19.3 млрд. през Q2.